Ogłoszenia:
2017.12.28...... więcej...
Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Informacje o projekcie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Nabycie kwalifikacji zawodowych przez min.50% ze 150 (30 kobiet,120 mężczyzn) niepracujących i pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego, dzięki udziałowi w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie Technik informatyk, zakończonych egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe E.13, E14 w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2019 r.

GRUPA DOCELOWA

50 (30 kobiet,120 mężczyzn) niepracujących i pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarze woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach.

Charakterystyka grupy docelowej:

  • 100% osób o niskich kwalifikacjach, tj. 150 osób (30 kobiet, 120 mężczyzn)
  • 50% osób bezrobotnych, tj. 75 osób (15 kobiet, 60 mężczyzn)
  • 45% osób pracujących, tj. 67 osób (13 kobiet, 54 mężczyzn)
  • 5% osób biernych zawodowo, tj. 8 osób (2 kobiety, 6 mężczyzn)
  • 60% osób z obszarów wiejskich, tj. 90 osób (18 kobiet, 72 mężczyzn),
  • 3% osób w wieku 50 lat i więcej, tj. 5 osób (5 mężczyzn),
  • 3% osób niepełnosprawnych, tj. 5 osób (5 mężczyzn).

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Teren województwa podkarpackiego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekty będzie realizowany w okresie od 01.06.2018 do 30.06.2019 r.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w jednym z dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) – 372 godz.
  • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) – 450 godz.